2009/9 sayılı DTS Tebliğine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları çerçevesined hazırlanan TSE'nin 08.01

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

 

TURKISH STANDARDS INSTITUTION INSTITUT TURC DE NORMALISTAION

 

Sayı : B.14.2.TSE.0.15.02.00-010.06.6479

 

Konu : Genelgeler

 

08/01/2009

 

TAMİM 2009/2

 

2009/9 Sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği 31 Aralık 2008 tarih ve 27097 (4.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.01.2009 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın 2009/9 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğine ilişkin Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde hazırlanan Tamim 2009/2 ekte sunulmuştur. Tamim www.tse.org.tr/tse adresinde de yayımlanmış olup 09.01.2009 tarihi itibariyle uygulamaya koyulmuştur.

 

Gereğini ve tamimin alındığının teyidini önemle rica ederim.

 

Dr. Zekeriya MIZIRAK

 

Genel Sekreter T.

 

- Ek: Tamim 2009/2 (23 Sayfa)

 

DAĞITIM:

 

-Deney Laboratuvarı Merkez Başkanlığı

 

-Ürün Belgelendirme merkez Başkanlığı

 

-Gözetim ve Muayene Müdürlükleri

 

-Ürün Belgelendirme Müdürlükleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAMİM 2009/2

İÇİNDEKİLER

1 BAŞVURU …………………………..…………………………………………………… 4

2 UYGUNLUK DEĞERLENDİRME …………………………………..……………….. 5


2.1 CE İŞARETİ VE YÖNETMELİKLER GEREĞİ OLMASI GEREKEN BİLGİLERİN İNCELEME ESASLARI ………. 7

2.2 "CE" İŞARETİNİN VE/VEYA ONAYLANMIŞ KURULUŞ NUMARASININ UYGUN OLMASI VE İLGİLİ YÖNETMELİKLER GEREĞİ OLMASI GEREKEN BİLGİLERİN BULUNMASI HALİNDE ……………………………………………… 7

2.3 CE İŞARETİNİN VE/VEYA ONAYLANMIŞ KURULUŞ NUMARASININ UYGUN OLMAMASI VE/VEYA İLGİLİ YÖNETMELİKLER GEREĞİ OLMASI GEREKEN BİLGİLERİN BULUNMAMASI HALİNDE ………………………………………… 7

2.4 "CE" İŞARETİNİN VE/VEYA ONAYLANMIŞ KURULUŞ NUMARASININ VE/VEYA İMALATÇI ADI, MARKA VE MODEL VE/VEYA SERİ NUMARASININ OLMAMASI HALİNDE ………………………………………………………………………………. 8

3 2009/9 SAYILI DTS TEBLİĞİ KAPSAMI YÖNETMELİKLERE GÖRE İNCELEME ESASLARI ………… 8

3.1 MAKİNA EMNİYETİ YÖNETMELİĞİ (98/37/AT) …………………………………………………………………………………………. 8

3.2 BELİRLİ GERİLİM SINIRLARI DAHİLİNDE KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ ELEKTRİKLİ TEÇHİZAT İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (2006/95/AT) …………………………………………………………………………………………………… 10

3.3 ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK YÖNETMELİĞİ (89/33/AT) VEYA (2004/108/AT) ……………………………… 11

3.3.1 Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (89/336/AT) ………………………………………………………………… 11

3.3.2 Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2004/108/AT) ………………………………………………………………… 12

3.4 ASANSÖR YÖNETMELİĞİ (95/16/AT) ………………………………………………………………………………………………………. 13

3.5 BASINÇLI EKİPMANLAR (97/23/AT) ………………………………………………………………………………………………………… 14

3.6 BASİT BASINÇLI KAPLAR (87/404/AT) ……………………………………………………………………………………………………. 17

3.7 TAŞINABİLİR BASINÇLI EKİPMANLAR (99/36/AT) …………………………………………………………………………………. 18

3.8 GAZ YAKAN CİHAZLAR (90/396/AT) ……………………………………………………………………………………………………….. 19

3.9 SICAK SU KAZANLARINA DAİR YÖNETMELİK (92/42/AT) ………………………………………………………………………..20

4 DTS 2009/9 SAYILI TEBLİĞİNDEKİ YÖNETMELİKLERİN KAPSAMI DIŞINDAKİ VE/VEYA RİSKLİ ÜRÜNLER LİSTESİ KAPSAMI DIŞINDAKİ ÜRÜNLER…………………………………………............ 20

5 YURT DIŞI BELGELİ ÜRÜNLER ……………………………………………………….21

6 AKSAM VE PARÇALAR ………………………………………………………………. 21

7 "E" İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN ÜRÜNLERİN UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ … 21

8 SERBEST BÖLGEDE ÜRETİLEN ÜRÜNLER İÇİN MUAFİYET YAZISI .. 22

9 ÜNİVERSİTELERİN, KAMU KURULUŞLARININ İTHALATI …………….. 22

10 ŞAHSİ EŞYA VE NUMUNE, SANAYİCİ MUAFİYETİ VE GERİ GELEN EŞYA …. 22

11 AYLIK FAALİYET ……………………………….……………………………………. 22

12 ÜCRETLER ………………………………………………………………………………. 23

13 EKLER ……………………………..………………………………………………………23

 

 

 

 

 

 

 

İlgi :

 

a) 31.12.2008 tarih ve 27097 sayıl Resmi Gazete

 

b) Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın 05.01.2009 tarih ve 317 sayılı yazısı

 

c) Yönetim Kurulunun 08 Ocak 2009 tarih ve XVII/16-182 no'lu kararı

 

bu tamim bütün teşkilatımız tarafından 09.01.2009 tarihinden itibaren uygulanacaktır. 2008/9 sayılı DTS Tebliği ile ilgili tüm tamimler yürürlükten kaldırılmıştır.

 

2009/9 sayılı DTS Tebliğinin yayımından itibaren firma itirazlarının değerlendirilmesi bu tamime göre yapılacaktır. ,

 

"CE" İşareti Taşıması Gereken Ürünlerin İthalatına İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No:2009/9) 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış bu Tebliğ kapsamında yer alan yönetmenlikler Tablo-1 de verilmiştir.

 

Tablo - 1

 

ÜRÜN GRUBU

YETKİLİ KURULUŞ

İLGİLİ YÖNETMELİK

Makinalar

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Makine Emniyeti Yönetmeliği

Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat ile İlgili Yönetmelik

Elektromanyetik Alan Yaratan ve/veya Bu Alandan Etkilenen Ürünler

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği

Asansör ve Güvenlik Aksamları

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Asansör Yönetmeliği

Basınçlı Ekipmanlar

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği

Basit Basınçlı Kaplar

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği

Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği

Gaz Yakan Cihazlar

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik

Sıcak Su Kazanları

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Sıcak Su Kazanlarına Dair Yönetmelik

 

2009/9 sayılı DTS Tebliği çerçevesinde Uygunluk Değerlendirmesi yapmaya yetkili birimler kodları ile birlikte aşağıda verilmiştir.

 

Sıra No

Birim Adı

Birim Kodu

İnterland Alanı

1

Ankara Gözlem ve Muayene Müd.

ANK

(Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Karabük, Bartın)

2

Avrupa Yakası Göz. ve Mua.Müd.

AVR

(İstanbul Avrupa Yakası)

3

Anadolu Yakası Göz. Ve Mua. Müd.

AND

(İstanbul Anadolu Yakası)

4

Kocaeli Göz. ve Mua. Müd.

KCL

(Kocaeli)

5

Mersin Göz. ve Mua. Müd.

MRS

(Mersin)

6

İzmir Göz. ve Mua. Müd.

İZM

(İzmir, Manisa)

7

Tekirdağ Göz ve Mua. Müd.

TKR

(Tekirdağ, Edirne, Kırklareli)

8

Adana Ürün Belgelendirme Müd.

ADN

(Adana, Osmaniye)

9

Antalya Ürün Belgelendirme Müd.

Ant

(Antalya, Isparta, Burdur)

10

Bursa Ürün Belgelendirme Müd.

BRS

(Bursa, Yalova, Balıkesir, Çanakkale)

11

Çorum Ürün Belgelendirme Müd.

ÇRM

(Çorum, Kastamonu, Amasya, Tokat, Yozgat)

12

Denizli Ürün Belgelendirme Müd.

DNZ

(Denizli, Uşak, Muğla, Aydın, Afyon)

13

Eskişehir Ürün Belgelendirme Müd.

ESK

(Eskişehir, Kütahya, Bilecik)

14

Erzurum Ürün Belgelendirme Müd.

ERZ

(Erzurum, Erzincan, Ardahan, kars, Iğdır, Ağrı, Bingöl)

15

Gaziantep Ürün Belgelendirme Müd.

GZT

(Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Şanlıurfa, Mardin, Adıyaman)

16

Kayseri Ürün Belgelendirme Müd.

KYS

(Kayseri, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Sivas)

17

Konya Ürün Belgelendirme Müd.

KNY

(Konya, Aksaray, Karaman)

18

Malatya Ürün Belgelendirme Müd.

MLT

(Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Batman, Tunceli)

19

Sakarya Ürün Belgelendirme Müd.

SKR

(Sakarya, Düzece, Bolu, Zonguldak)

20