Kurucu ve Ortaklar

Şirketin Kurucusu ve Ortakları: İsmail BAYKAL ve Hakan UYSAL’dır.

İsmail BAYKAL Kimdir?

Selpa Gümrük Müşavirliği Ltd Şti. Firmasının kurucusu ve Ortağı olan İsmail BAYKAL Milas –MUĞLA doğumludur. Uzun dönem Gümrük, İthalat, İhracat, Dış Ticaret ve Kambiyo konularında eğitim veren kurum ve kuruluşlarda dersler vermiştir. Kendisi Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü mezunudur. Meslek Teşekkülü Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği’nin 1998-2001 yıllarında yeniden yapılanma sürecinde Dernek Saymanı olarak o günkü Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşları ile görev yapmıştır. 2002-2003 Dönemi Dernek Seçimlerinde Dernek Mali İşlerden sorumlu Başkan Vekili olarak görev yaparken, ilkelerine ve prensiplerine o günkü yönetim anlayışının ters düşmesi sonucu kendi isteği ile 1 yıllık görev süresini doldurmadan istifa etmiştir. 2004-2005 yılları için yapılan dernek seçimlerinde Yönetim Kurulu Başkanı olarak, arkadaşları ile birlikte Yönetime Aday olmuş bu seçimlerde üyelerin, çoğunluğunun oyu ile Meslek Örgütünün Yönetim Kurulu Başkanı olmuştur.

2006-2007, 2008-2009, 2010-2011 yılları arasında yapılan Dernek Seçimlerini kazanarak Meslek Teşekkülü Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığını sürdürmüştür. Bu dönem içerisinde AB uyum yasaları çerçevesinde özellikle Kanun, Yönetmelik düzenlemelerinde, Gümrük işlemleri kurumlar arası gümrük işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesine de yönelik Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü ile DİR Elektronik işlem Projesi, Standardizasyon Genel Müdürlüğü ile TAREKS Elektronik projesi, Diğer Kamu Kurumlarının e Belgelerinin Elektronik Ortamda Gümrük ile entegrasyonu Tek Pencere sistemi gibi bir çok projeye meslek örgütüne temsilen yönetim kurulu arkadaşları ile birlikte kurumlarımıza meslek örgütü adına destek ve katkılarda bulunmuştur. Mesleğin Kayıt altına alınması da dahil olmak üzere kurumun, mesleğin ve üyelerin itibar görmesi noktasında kurumlar ile koordineli çalışmalar yürütmüştür. Meslek yasasının çıkarılması noktasında, defaten kurumlar ile koordineli olarak 3 defa görev yaptığı süre içerisinde yasa çalışmalarında, arkadaşları ile birlikte çalışmalar yürütmüştür. 2008-2010 yılları arasında 5 Meslek Teşekkülü(Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir, Mersin Derneklerinin oluşturduğu Gümrük Müşavirleri Dernekleri İcra Kurulu Dönem Başkanlığında bulunmuştur. Bu dönem zarfı boyunca Meslek Mensuplarının Mesleğe alınmalarına yönelik olarak kurulan Bakanlık Gümrük Müşavirleri Meslek Yeterlilik Komisyon üyeliği, YOİİK (Yatırım Ortamının İyileştirilmesi İstişare Kurulu)Sektör temsilciliği, TİM(Türkiye İhracatçılar Meclisi) Lojistik Konsey Üyeliği görevlerinde bulunan, İsmail BAYKAL  meleğin gelişimi, korunması, kurumun üyelerin ve mesleğin itibarı için 13 yılını Kurumuna adamıştır. İsmail BAYKAL 1985 yılında mesleğe belgesiz olarak başlamış, 1992 yılından beri belgeli olarak toplamda 28 yıldır bu mesleği sürdüren birisi olarak özellikle sınavların yapılıp yapılmamsı noktasında keyfiliğe dayanan dönemlerde, inançlı ve kararlı Türkiye’de Gümrük Müşaviri ve Yardımcısı olarak görev yapmakta olan, arkadaşları ile birlikte sınavların, bir yasal düzenlemeye ve keyfiliğin ortadan kaldırılmasına yönelik, arkadaşları ile birlikte TBMM dahil her noktada mücadele vererek bu gün bir çok kişinin bu mesleğe girmesinde, keyfiliğin ortadan kalkmasında, adil ve adaletli bir sınav siteminin gelmesinde öncülük yaparak, siyasiler ve kurum bürokratları ile uyumlu çalışmalar yürütmüştür. İyi bir donanıma, tecrübeye ve bilgiye sahip, İsmail BAYKAL 2012 yılından itibaren Şirketimizin Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Hakan Uysal Kimdir?

Selpa Gümrük Müşavirliğinin ortağı Hakan UYSAL Kaş -ANTALYA Doğumludur. Mesleğe belgesiz 1988 yılında başlamış 1998 den itibaren Gümrük Müşavir Yardımcısı , 2002 yılından itibaren Gümrük Müşaviri olarak mesleğini sürdürmektedir. Anadolu Üniversitesi Uluslar arası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümü mezunudur. İngilizce Bilmektedir. Bir dönem (2004-2005-2006-2007 yıllarında) Meslek Örgütü Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğinin Antalya Temsilcisi olarak da görev yapmış, Mesleğe olan düşkünlüğü sebebiyle mesleğin ve  meslektaşlarının kurum, kuruluş ve idareler nezdinde itibar görmesi noktasında fedakarca Kurumu adına hizmetlerde bulunmuştur. Antalya ilinde bulunan meslektaşlarının dernek ile entegrasyonunda faal görev üstlenerek Antalya’da bulunan ve Gümrük Müşavirliği Hizmetlerini yürüten Gümrük Müşavir Yardımcısı ve Gümrük Müşavirlerinin yeniden yapılandırılması noktasında arkadaşları ile birlikte yoğun çalışmalar yürütmüştür. İyi bir mesleki birikime, deneyime ve tecrübeye sahip olan şirket ortağımız Hakan UYSAL Şirketimizin Antalya Şubesi Müdürü olarak görevini sürdürmektedir.