Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 'Antrepolarda YGM görevlendirmesi' konulu 29.12.2008 tarihli 29944

T.C.

BAŞBAKANLIK

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :B.02.1.GÜM.0.06.00.52.1653-7

Konu   :Antrepolarda YGM görevlendirmesi

 

 

29.12.2008 * 29944

GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

İlgi      :18.07.2008 tarihli ve 17902 sayılı yazımız.

 

Bilindiği üzere 19.01.2008 tarihli ve 26761 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 60 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği’nin (Gümrük İşlemleri) 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının ç bendi uyarınca genel ve özel antrepoların fiziki sayım yapılarak stok kayıtlarının altışar aylık dönemler itibariyle Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri tarafından tespit edilmesi öngörülmüştür.

 

Bu çerçevede, 06.10.2008 tarihinden itibaren özel antrepolara eşya giriş çıkışının yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri tarafından yapılmasına başlanılmıştır. Bu itibarla özel antrepoların, fiziki sayımının yapılarak stok kayıtlarının altışar aylık dönemler itibariyle yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri tarafından tespitinin yapılması gerekmektedir.

 

Diğer taraftan, genel antrepolara ilişkin eşya giriş ve çıkışının yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri tarafından tespitinin yapılmasına başlanma tarihi Müsteşarlığımızca ayrıca bildirilecektir. Bu bildirişten itibaren genel antrepolarda stok kayıtlarının altışar aylık dönemler itibariyle yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri tespiti yapılacaktır.

 

Ayrıca, Gümrük Yönetmenliğinin 308 inci maddesi hükmü gereğince yapılması gereken sayım görevinin gümrük idaresi tarafından yerine getirilmeye devam olunması gerekmektedir.

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

 

                                                                                  Müsteşar

                                                                                  M. Emin ZARARSIZ

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine