Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün çay ithalatı konulu 04.02.2009 tarihli 2134 sayılı yazısı

T.C.
BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı     :B.02.1.GÜM.0.06.09.00.166.02.02
Konu   :Çay İthalatı
 
04.02.2009 * 02134
GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE
 
Bilindiği üzere Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından 21.07.2007 tarihli ve 26589 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İthal ve İhraç Edilecek Gıdaların Giriş ve Çıkış, Kapılarının Tespit ve İlanına Dair Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:38)” ile 09.02 ve 09.03 tarife pozisyonunda yer alan çay için giriş kapısı olarak sadece Trabzon Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne bağlı Rize Gümrük Müdürlüğü belirlenmiştir.
 
Konuya ilişkin anılan Bakanlıktan alınan 19.08.2008 tarihli, 30662 sayılı yazıda, anılan tebliğle belirlenen kapının, sadece gıda ve gıda sanayinde kullanılacak 09.02 ve 09.03 tarife pozisyonlu çay için belirlendiği, gıda sanayinde kullanılmayacak çayı kapsamadığı, bununla birlikte gıda sanayinde kullanılmayacak 09.02 ve 09.03 tarife pozisyonunda yer alan çayların girişinin Rize Gümrük Müdürlüğünden yapılmasında Bakanlıkları açısından herhangi bir sıkınca bulunmadığı belirtilmiştir.
 
Bu çerçevede, Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı Makamından alınan 28 01.2009 tarihli, 2009/1 sayılı Onay ile; gıda ya da gıda sanayi hammaddesi olarak kullanılıp kullanılmadığına bakılmaksızın, 09.02 ve 09.03 tarife pozisyonunda yer alan çayın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin sadece Trabzon Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne bağlı Rize Gümrük Müdürlüğü’nden yapılması uygun bulunmuştur.
 
Bilgi ve gereğini rica ederim
 
 
                                                                                  Müsteşar a.
                                                                                  Şükrü YILDIZ
                                                                                  Daire Başkanı
 
 
DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlükleri