Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün KKDF kesintisi yapılmayacak işlemler konulu 25.02.2009 tarihli 3985 s

T.C.

BAŞBAKANLIK

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :B.02.1.GÜM.0.06.12.00-156.06.V01

Konu   :KKDF

 

25.02.2009 / 03985

GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

Bilindiği üzere 12.05.1988 tarih ve 88/12944 sayılı karara ilişkin 26.08.1989 tarih ve 20264 Resmi Gazete’de yayımlanan 6 No’lu Tebliğin 3. maddesinin 9 numaralı bendinde, petrol (petrol mahsulleri dahil), gübre, gübre hammaddesi, buğday ve arpa ithalinin finansmanı amacıyla kullanılan krediler ve ithalat işlemleri kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmayacak işlemler arasında sayılmıştır.

Konu ile ilgili olarak Maliye Bakanlığından (Gelir İdaresi Başkanlığı) 29.01.2009 tarih ve 9899 sayılı yazı ve eki listenin birer örneği ilişikte gönderilmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

                                                                                  Akif KÜMBÜL

                                                                                  Genel Müdür Yardımcısı

 

EK/EKLER: 1 Adet yazı ve eki liste

 

 

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğüne