Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 'Radyoaktivite Kontrolleri' konulu 12.01.2009 tarihli 160 sayılı ya

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

 

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı     :B.02.1.GÜM.0.06.10.00.111.50

 

Konu   :Radyoaktivite Kontrolleri

 

 

 

 

 

12.01.2009 * 00160

 

GÜMRÜK VE MYHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

 

İlgi:     a) 12.01.1996 tarihli, 2240 sayılı yazımız.

 

b) 13.09.2000 tarihli, 27649 sayılı yazımız.

 

c) 16.06.2005 tarihli, 15160 sayılı yazımız.

 

d) 28.09.2008 tarihli, 8161 sayılı yazımız.

 

 

 

Dış Ticaret Müsteşarlığından alınan 11.11.2008 tarih ve 41815 sayılı yazıda; “Çernobil Nükleer Santral kazasını müteakip bazı tarım ürünlerinin ülkemize ithalatında yapılan radyoaktivite kontrolü uygulamasına ilişkin olarak 05.01.1996 ve 24.08.2000 tarihli yazılarımız ekinde gönderilen radyasyon analizine tabi tutulacak ülkeler ve maddeler listesi uygulamadan kaldırılmış olup, bundan böyle keyfiyet ile ilgili olarak Ek 1’de bulunan eşyaların Ek 2’de yar alan ülkeler menşeli olması halinde radyoaktivite yönünden kontrole tabi tutulması ve her bir sevkiyat için 500 gr.dan az olmamak üzere Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından gümrüklerde alınacak numunelerin Türkiye Atom enerjisi Kurumunda analizini müteakip adı geçen Bakanlıkça söz konusu eşyanın ithalatına izin verilmesi uygun örülmüştür.” denilmektedir.

 

 

 

Diğer taraftan, yazımız ekinde gönderilen listede yer alan ürünler, 2009/5 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği kapsamında olduğundan Tarım ve Köyişleri Bakanlığından temin edilecek kontrol belgesine tabi olup gümrük işlemleri sırasında ayrıca herhangi bir belge aranmamaktadır.

 

 

 

Ayrıca, ilgi (a) ve (b) ‘de kayıtlı yazılarımız yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

 

                                                                                   Yusuf GÜNEY

 

                                                                                   Genel Müdür Yardımcısı

 

 

 

 

 

EKLER:

 

1- Eşya Listesi (1 Sayfa)

 

2- Ülke Listesi (1 Sayfa)

 

 

 

 

 

DAĞITIM:

 

Tüm Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine


 

 

 

ÇERNOBİL NÜKLEER SANTRAL KAZASI NEDENİYLE RADYASYON KONTROLÜNE TABİ ÜLKELER LİSTESİ

 

 

 

Sıra No

Ülke İsmi

Sıra No

Ülke İsmi

1

Andorra

14

Liechtenstein

2

Arnavutluk

15

Makedonya

3

Azerbaycan

16

Moldova

4

Beyaz Rusya (Belerus)

17

Monako

5

Bosna Hersek

18

Norveç

6

Ermenistan

19

Özbekistan

7

Gürcistan

20

Rusya Federasyonu

8

Hırvatistan

21

San Marino

9

İsviçre

22

Sırbistan

10

İzlanda

23

Tacikistan

11

Karadağ

24

Türkmenistan

12

Kazakistan

25

Ukrayna

13

Kırgızistan

26

Vatikan

 

 

 

 

İTHALATI RADYOAKTİVİTE KONTROLÜNE TABİ EŞYA LİSTESİ

 

 

 

G.T.İ.P.

Eşya

0709.59

Diğerleri

0710.80.69.00.00

Diğerleri

0711.59.00.00.00

Diğerleri

0712.39.00.00.00

Diğerleri

2001.90.50.00.00

Mantarlar

2003.90.00.00.00

Diğerleri