İthalat ve İhracat Firmalarının Dikkatine..

63 NOLU TEBLİĞ HAKKINDA -FİRMA DOSYALARI       26.01.2009 17:29:43
T.C.
 
BAŞBAKANLIK

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.09.00-173.2

 

23.01.2009 / 1056

GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE

 

İlgi : 25.12.2008 tarihli, 29852 sayılı yazımız.

 

İlgide kayıtlı yazımızda yer alan ceza uygulaması yürürlükten kaldırılmış olup, 25.09.2008 tarihli, 27008 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 63 Seri No'lu Gümrük Genel Tebliğinin (Gümrük İşlemleri) geçici 1 inci maddesinde belirtilen sürenin uzatılması ile ilgili olarak Tebliğ değişikliği çalışmaları devam etmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

S.Umman HAMİDOĞULLARI

Gümrükler Genel Müdür V.

 

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine