Resmi Gazete'nin 05 Mart 2009 tarihli 27160 sayılı nüshasında yayınlanan Gümrük Genel Tebliği (İhra

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/03/20090305-6.htm