Resmi Gazete'nin 06 Mart 2009 tarihli 27161 sayılı nüshasında yayınlanan Gümrük Yönetmeliğinde Deği

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/03/20090306-2.htm