Resmi Gazete'nin 06 Mart 2009 tarihli 27161 sayılı nüshasında yayınlanan İthalatta Haksız Rekabetin

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/03/20090306-6.htm