Resmi Gazete'nin 07 Mart 2009 tarihli 27161 sayılı nüshasında yayınlanan TIR Uygulama Tebliğinde De

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/03/20090307-7.htm