Resmi Gazete'nin 10 Şubat 2009 tarihli 27137 sayılı nüshasında yayınlanan Zirai Karantina Yönetmeli

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/02/20090210-11.htm