Resmi Gazete'nin 11 Mart 2009 tarihli 27166 sayılı nüshasında yayınlanan Gümrük Genel Tebliğinde De

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/03/20090311-9.htm