Resmi Gazete'nin 11 Şubat 2009 tarihli 27138 sayılı nüshasında yayınlanan Veteriner Biyolojik Ürünl

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/02/20090211-8.htm