Resmi Gazete'nin 11 Şubat 2009 tarihli 27139 sayılı nüshasında yayınlanan Gümrük Genel Tebliğinde D

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/02/20090211-9.htm