Resmi Gazete'nin 14 Şubat 2009 tarihli 27141 sayılı nüshasında ayınlanan İthalatta Gözetim Uygulanm

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/02/20090214-6.htm