Resmi Gazete'nin 16 Mart 2009 tarihli 27177 sayılı nüshasın da yayınlanan Bazı Mallara Uygulanacak

Resmi Gazete'nin 16 Mart 2009 tarihli 27177 sayılı nüshasın da yayınlanan Bazı Mallara Uygulanacak Katma Değer Vergisi ile Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Belirlenmesine İlişkin Kararın Yürürlülüğe Konulması Hakkında 2009/14802 sayılı Karar

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/03/20090316-7.htm