Resmi Gazete'nin 19 Şubat 2009 tarihli 27146 sayılı nüshasında yayınlanan Çevrenin Korunması Yönünd

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/02/20090219-3.htm