Resmi Gazete'nin 20 Şubat 2009 tarihli 27147 sayılı nüshasında yayınlanan İthalatta Haksız Rekabeti

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/02/20090220-14.htm