Resmi Gazete'nin 22 Mart 2009 tarihli 27177 sayılı nüshasında yayınlanan İthalatta Haksız Rekabetin

Resmi Gazete'nin 22 Mart 2009 tarihli 27177 sayılı nüshasında yayınlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2009/8)

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/03/20090322-4.htm