Resmi Gazete'nin 27 Şubat 2009 tarihli 27154 sayılı nüshasında yayınlanan Bedelsiz İhracata İlişki

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/02/20090227-4.htm