Resmi Gazete'nin 28 Şubat 2009 tarihli 27155 sayılı nüshasında yayınlanan İthalatta Haksız Rekabeti

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/02/20090228-16.htm