Resmi Gazete'nin 6 Şubat 2009 tarihli 27133 sayılı nüshasında yayınlanan İthalatta Haksız Rekabetin

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/02/20090206-17.htm

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/02/20090206-18.htm